Atrofie betekenis, uitleg en voorbeelden

0 Gedeeld
0
0
0

We zijn er weer! Bij deze presenteren we eens geen blog over gezonde ontbijtrecepten of noppenfolie, nee, daarentegen zullen we het hebben over iets over de gezondheid van de mens. Dat iets, dat is ‘atrofie’ om precies te zijn.

Wat atrofie betekent, welke uitleg er bij hoort en wat voor voorbeelden we van atrofie kunnen geven, zal je lezen in deze blog. Weet dat deze blog niet is geschreven vanuit een medisch onderlegde kennis. In het geval van vermoedens van atrofie of het behandelen van atrofie, ben je hier dan ook niet aan het juiste adres. In dat geval dien je je eigen medisch professional te raadplegen (huisarts, etc.). Maar goed, dat spreekt vast voor zich.

Betekenis van atrofie

Atrofie wordt gedefinieerd als het afnemen in omvang van een weefsel, orgaan of spier als gevolg van een verminderd aantal cellen of het verlies van celvolume. Het gevolg van atrofie is vaak dat de functie van het weefsel/ het orgaan/ de spier vermindert of verslechtert. In principe kan het in je hele lichaam plaatsvinden, wat het ‘moeilijker’ maakt om grip op het begrip te krijgen.

Uitleg van atrofie

Omdat het overal in je lichaam kan plaatsvinden, kan je zelf ook wel begrijpen dat er van verschillende soorten atrofie wordt gesproken. Denk onder andere aan:

  • Hersenatrofie
    Multipele systeem atrofie, ook wel bekend onder de afkorting MSA, is een zeldzame neurologische aandoening die onder andere progressieve degeneratie van het centrale zenuwstelsel kan veroorzaaken. Symptomen omvatten autonome disfunctie, bewegingsstoornissen en veranderingen in cognitieve functies. Er is geen specifieke oorzak, geen remedie en behandeling richt zich dan ook met name op het beheersen van symptomen. Er wordt overigens onderscheid gemaakt tussen MSA-p en MSA-c.
  • Spieratrofie
    Onder deze noemer valt onder andere spinale spieratrofie. Dit is een (genetische) aandoening die spierzwakte en -verlies veroorzaakt door degeneratie van motorische zenuwcellen in het ruggenmerg. Het kan leiden tot ernstige mobiliteitsproblemen en ademhalingsproblemen.

Verder heb je ook nog vaginale atrofie (wat vaak optreedt bij vrouwen in hun menopauze), huidatrofie en orgaanatrofie.

Een overkoepelend kenmerk

Het begrip atrofie is op zichzelf relatief lastig om te begrijpen, omdat het zo ‘algemeen’ is. Het kan dus op van allerlei plekken in je lichaam plaatsvinden. Wat wel vaak wordt teruggezien, is dat atrofie bij veel mensen pas op latere leeftijd plaatsvindt. Je lichaam heeft je levenslang veel te verduren, dus dan is het niet ‘gek’ dat er iets gebeurt waardoor atrofie voorkomt. Daarmee willen we natuurlijk niet zeggen dat het iedereen maar gewoon overkomt of dat het iets is waar je maar gewoon ‘mee moet leven’.

Symptomen van atrofie

Het kan voorkomen dat er eigenlijk geen eenduidige oorzaak is voor het voorkomen van atrofie. Bij sommigen is het heel duidelijk aan te wijzen door een afwijking van een gen, maar bij net zoveel mensen hebben de dokters geen idee. Er wordt getwijfeld over toch iets van erfelijkheid of misschien wel een oorzaak die ligt in de bepaalde manier van leven bij een persoon.

In elk geval is het erg vervelend en mag je van geluk spreken als er een duidelijk behandelplan is. We hopen dat je snel weer beter wordt of in elk geval je levensstandaard niet verliest.

Diagnose van atrofie

Het diagnosticeren van atrofie omvat vaak een combinatie van fysieke onderzoeken, beeldvormende onderzoeken zoals MRI of CT-scans, en bloedonderzoek om mogelijke onderliggende oorzaken vast te stellen. Zo’n beeldvormende onderzoek draagt bij aan het visualiseren van eventuele veranderingen in weefselgrootte of structuur die wijzen op atrofie. Bloedonderzoek kan worden uitgevoerd om te zoeken naar tekenen van ontsteking, voedingsdeficiënties, of andere onderliggende problemen die atrofie kunnen veroorzaken.

Maar goed, in principe kunnen er ook talloze andere dingen met je aan de hand zijn. Misschien komen ze in de onderzoeken wel wat anders te maken, wat de kenmerken heeft van atrofie, maar het uiteindelijk niet is. Dat maakt de medische wetenschap ook extra ingewikkeld.

Conclusie

We zouden je meer kunnen vertellen, maar daar hebben we simpelweg niet de kennis voor. Althans, we zijn er niet helemaal zeker van dat het allemaal zeker waar is, dus raadpleeg daarvoor je arts. Hoewel er nog veel te ontdekken valt over deze aandoening, bieden de voortdurende ontwikkelingen in de medische wetenschap en technologie hoop voor verbeterde behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor degenen die met atrofie leven.

0 Gedeeld
Gerelateerd